سر شبی خوشبختی رو ببین

که داره در خونمو میکوبه

اگه بهم بگن حالت چطوره

میگم خداروشکر خیلی خوبه

یارم رسیده از راه

وسط ضیافت الله

رفقا مولا پسر دار شده

یه پسر درست مثل ماه

حسن جانه هرچی که داشته بخشیده

آخه کی مثل تو دیده نون تو سفرمو میده

تو این عالم اونا که ادعا دارن

پیش امام حسن هیچن سریع نسخه رو میپیچنمطالب مرتبط