ای حضرت معشوق ای حضرت دلدار

ای حاکم مطلق یا حیدر کرار

تا هستم مستم مست از نام علی

لبریز از جام علی منم عبد و غلام علی

دین و دنیا دارم دره این خونه جا دارم

قنبر نیستم اما مثه حیدر مولا دارم

 مطالب مرتبط