جلوه کنی اگه یه ثانیه بی نقاب

زیبایی احدی نمیاد به حساب

اسم تورو هرکی میبره زهرا براش

حساب ویژه ای داره تو روز حساب

صفا دادی روز و روزگارو حسن

تموم کردی کار غصه هارو حسن

لغت نامه ها باید بدونن اینو

ندارن باهم فرقی بهار و حسنمطالب مرتبط