دستاي خاليمو كي جز تو ميبينه

هرشب پاي حرفام كي جز تو ميشينه

 

اغفرلنا گفتم ياربنا رحمي

درد دل من رو تنها تو ميفهمي

 

اين بار سنگينو كي جز تو برداره

بار گناهو کی جز تو خریداره

 

اين مزرعه خشكيد از بس نباريدم

من اون درختم كه بي گريه خشكيدم

 

بازم براي من آبرو داري كن

اگه دوسم داري اشكامو جاري كن

 

اشكام كه ميريزه يعني پر از دردم

سرم كه پايينه يعني غلط كردم

 

تو ميخرى روى شرمنده من رو

بازم تحمل كن پرونده من رو

 

لبيكتو سهم توسلم كردي

ممنونتم خيلي تحملم كردي

 

سرمايه عمرم رو من هدر دادم

تا دور شدم ازتو خيلي ضرر دادم

 

من سالها دنبال معصيت رفتم

امشب برم گردون راهو غلط رفتم

 

ميدوني انقدرا كه بد نبودم من

يا رب فقط راهو بلد نبودم من

 

بارون احساسي لطف سرازيري

ميدونم اين بارم نديده ميگيري

 

هي آبرو دادي كي آبرو بردي

يكبار هم حتي به روم نياوردي

 

تلخي حرفامو بازم عسل كردي

تا ياعلي گفتم منو بغل كردي

 

امشب دل تنگم از هر طرف ميره...

به سمت ايوون شاه نجف ميره

 

من هر چي ام باشم مولا مددكاره

علي محبش رو تنها نميذاره

 

با اينكه دنياي جرم و خطا دارم

ولي ارادت به امام رضا دارم

 

آهو نبودم من ولي ضمانت كرد

امام رضا بازم برام وساطت كرد

 

بخشنده تو دنيا نديدم عين تو

پناه آوردم من به حسين تو

 

من از حسين دارم دنيا و دينم رو

امشب بده روزي اربعينم رو

 

تو ليلة القدرم افضل الاعماله

بهونه بخشش گريز گوداله

 

شمر حرامي خون به دل زينب كرد

پيكر اربابم رو نا مرتب كرد

 

ارباب تشنم رو از غم شرر ميزد

با خنجري كهنه به پشت سر ميزد

 

از خاتم هستي تا كه نگين افتاد

زهرا ته گودال روي زمين افتادمطالب مرتبط

رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش
اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش