محترمه مثل عباس علی تو کربلا با جنمه

محترمه صاحب غلام و خادم و کنیز و حشمه

رقیه

محترمه جایگاه او رو شونه امیر علقمه

محترمه دست حاجات داره مثل باباش با کرمه

رقیه

نه تنها تو شهر شام و کوفه قهرمانه

چرا که وسعت نام او تا بیکرانه

برات اربعینم دست رقیه جانه

فرمانده لشگر بابا

یاور بابا

دردونه علی اکبر دلبر بابا

مثل سیبی که از وسط به دو نیمه شده

هستی تو دلبر بابامطالب مرتبط

شد خداوند اولین رفیق علی
شد خداوند اولین رفیق علی

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
آقای عزیز ما
آقای عزیز ما

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش