من آمده ام گدای این در گردم

در بهر عنایتت شناور گردم

 

با دست تهی آمده ام یا الله

مپسند که با دست تهی بر گردممطالب مرتبط

بیا یابن الحسن دردم دوا کن
بیا یابن الحسن دردم دوا کن

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش
حسین عزیز دلم
حسین عزیز دلم

شنبه, 28 آبان 1401

پخش