بنده ی روسیاه دوباره امید به بخشش تو داره 

خودت مگه نگفتی برگرد حالا بادل پر غمو درد 

دلی که از تو حتی یک دم نمیشه دل سرد 

شنیدم این شبا می بخشی به عشق مرتضی می‌بخشی 

هرکی با هر حالی بیاد و یکجا می‌بخشی 

درست شنیدم همه ام میدونن هرجا برم آخر با این 

باید فقط پیش خودت بمونم 

الهی العفو الهی العفو الهی العفو الهی العفو

من اومدم بگم فقط که یک جوری شرمندم ازت که 

چیزی برا گفتن ندارم فقط بزار به حال زارم یکم ببارم یکم ببارم 

میبینی بی تو کم آوردم هرجا پیشم تو بودی بردم 

تو این شلوغیا خودم را به تو سپردم

کاش کمکم کنی که نیمه جونم کاش همیشه به یاد تو بمونم 
مطالب مرتبط