به نام علی ، به کام نجف

واجب تر از کعبه شده احترام نجف

به موی علی ، به جان نجف

شیعه شدم من از ضربان اذان نجف

جنت کجاست نجف

مُلک خداست نجف

آغوش باز زائر کرب و بلاست نجف

قبله نماست نجف

بی انتهاست نجف

ما راحتیم که خونه ی بابای ماست نجف

ایوون طلاشو ، حال و هواشو

حتی بهشتم نداره نداره نداره

این عشق و شورو ، این حجم نورو

هر کی که دیده بیاره بیاره بیاره

... جانم علی جان ، جانم علی جان ...

حواس منو عجب برده مِی

مجنونه هر کسی که به دست علی خورده مِی

به جرم جنون مجازات و حد

تبعید کنید مرا به دیار علی تا ابد

دلبر کیه علی ، ساغر کیه علی

ساقی زیاده از همه بهتر کیه علی

سرور کیه علی ، سرتر کیه علی

ما پیروان حقیم و رهبر کیه علی

ای حقِ بر حق ، راه موثق

راهی که ختمه مسیرش علیه علیه

از مومنانه ، شاه جهانه

اون بنده ای که امیرش علیه علیه

... جانم علی جان ، جانم علی جان ...

فقط یک کلام شعار منه

من کلب حیدرم که همین اعتبار منه

که طعنه زنم به اصحاب کهف

کلب علی شدم اگه دارم به عالم شرف

میخوام فداش بشم ، مات نگاش بشم

میخوام فدای تک تک سینه زناش بشم

گرد عباش بشم ، یا خاک پاش بشم

اصلاً الهی قربونیِ بچه هاش بشم

معشوقِ عاشق ، ذات حقایق

قربون قلب رئوف و کریمت

عشق دل آرام ، بابای ایتام

بابا تو باشی من هستم یتیمت یتیمت

... جانم علی جان ، جانم علی جان ...
مطالب مرتبط

پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش
مست و مدهوش شش گوشم
مست و مدهوش شش گوشم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش