توی تقدیرم بنویس قربونی مکتب خون خدا

توی تقدیرم بنویس بین گریه جون بدم تو روضه ها

توی تقدیرم بنویس اربعین پای پیاده کربلا 

اصلا همون که تو میگی فقط بگو چیکار کنم

اگه منو رها کنی به سمت کی فرار کنم 

کجا برم این وقت شب کسی نگام نمیکنه

خوب میدونم به غیر تو کسی صدام نمیکنهمطالب مرتبط

تو سینه قلبم طرف تو میگرده
تو سینه قلبم طرف تو میگرده

سه شنبه, 01 تیر 1400

پخش
دنیا به چه دردی میخوره
دنیا به چه دردی میخوره

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

یک شنبه, 30 مرداد 1401

پخش
شکر خدا با توایم حسین
شکر خدا با توایم حسین

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش