بک یا الله

به فضیلت این شب ها

به دعای بی بی زهرا 

بنویس تا ابد باشم 

از عشاق علی مولا

بازم اومدم من در خونتون با ادب 

بازم میرسه روزی سالمون از نجف

همه مهمونن سر خان علی سلطانه علی 

تک تک آیه ی قرآن میگه در وصف علی ایمان علی

تا ابد هر چه خلفیس به قربان علیمطالب مرتبط

کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

یک شنبه, 30 مرداد 1401

پخش
دنیا به چه دردی میخوره
دنیا به چه دردی میخوره

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
شکر خدا با توایم حسین
شکر خدا با توایم حسین

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش