معرکه باشه لشکر باشه

صحبت از فتح خیبر باشه

طبیعیه بعد از پیغمبر

همه نگاها به حیدر باشه

تصور کن علی ذوالفقار و میگیره

بعد کشتن مرحب به سمت در میره

حالا برگرد و ببین روی اون کوه و

اون فلانی نیستش که باز داره در میره

لفظ عین و شین و قاف حیدر

شیر هر مصاف حیدر

لعنت به کسی که با تو داره اختلاف حیدر

تو اگر خدا نیستی

من نمیدونم کعبه

پس چرا فقط برای تو خورده شکاف حیدر

مولا مولا مولا علی مولا

فریضه باشه واجب باشه

وقت اذون مغرب باشه

نماز جماعت به امامت

علی ابن ابی طالب باشه

تصور کن علی نماز و که میبنده

خودِ فاطمه هم ذوق میکنه میخنده

به خدا ما هزار ساله پی اینیم که

ثابت بکنیم علی خداست یا بنده

شاهنشاه لو کشف حیدر

عزت و شرف حیدر

جانشین مصطفی خلیفهٔ خَلَف حیدر

خوش به حال اونی که

رو به روی ایوونت

سجده میکنه هر دفعه که میاد نجف حیدر

 مولا مولا مولا علی مولامطالب مرتبط

جز در خونه ی تو کجا رو دارم آقا
جز در خونه ی تو کجا رو دارم آقا

جمعه, 19 فروردین 1401

پخش
پسر مرجانه تو امیری مثلا
پسر مرجانه تو امیری مثلا

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش
من به قربان سلطان کربلا
من به قربان سلطان کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
خیال
خیال

شنبه, 03 مهر 1400

پخش