بی سر و سامانم ای محبوب، سامانم بده
 تو سر و سامان به این حال پریشانم بده

دائما هجران چرا؟ از وصل هم چیزی بگو
 درد دادی خب بیا این بار درمانم بده

باطنا کور است چشمم که نمی بینم تو را
 آی خورشید سحر، نوری به چشمانم بده

این گناه افتاده به جانم، نجاتم میدهی؟؟
 چشم پاکی مثل چشمان شهیدانم بده

زود می لرزد دلم وقت گناه و معصیت
 یا اباصالح خودت قوت به ایمانم بده

از کنار اسم تو ساده گذشتم، عفو کن
 با همین یابن الحسن، چشمان گریانم بده

من همیشه روزی اشکی فراوان خواستم
 لطف کن در روضه ها اشک فراوانم بده

کربلا، مشهد، نجف، آقا نمی دانم فقط
 روزی ام را از همانجا که نمی دانم بده

یک زیارت لطف کن من را ببر با خود حرم
 در حرم روضه بخوان، سوز حسین جانم بده

......

با سلام روضه ات بر جان ما آتش بزن:
 السلام ای کشته ی دور از وطن، ای بی کفن...

 مطالب مرتبط