آه از آن شب که کوچه باز بوی غم گرفت

وارث زهرای اطهر خانه اش آتش گرفت 

زاده ی آل علی کاشانه اش آتش گرفت

با وجودی که تمام عمر از یک شعله سوخت

بین شعله ناله ی جانانه اش آتش گرفت

وارث آن سینه ی سوراخ از مسمار در 

سینه ی زخم و دل ویرانه اش آتش گرفتمطالب مرتبط

یا حسن مجتبی کشته ی زهر جفا
یا حسن مجتبی کشته ی زهر جفا

سه شنبه, 09 شهریور 1400

پخش
یا عباس یا سیدی
یا عباس یا سیدی

پنج شنبه, 11 شهریور 1400

پخش
واحد
واحد

شنبه, 05 بهمن 1398

پخش