سرود خواهر برادری تهیه شده در موسسه عقیق با همکاری موسسه ریحان با صدای حاج عبدالرضا هلالی و محمد حسین پویانفر

برادر یاره برادر سایش مثه باباست

خواهر دریا خواهر مهرش مثه مادرهاست

برادر یاره برادر سایش مثه باباست

خواهر دریا خواهر مهرش مثه مادرهاست

برادر کوه غیرته اهل نجابته

قدر برادر بدون آخه نعمته

خواهر عفیفه مثله گل لطیفه

خواهر سنگ صبوره خواهر رحمته

به چادر حضرت معصومه همدیگه رو تنها نمیذاریم

امام رضا هوامونو داره چه خوبه که امام رضا داریم

دنیا یه طرف ما یه طرف

ما و امام رضا دنیا یه طرف

ما آرامش رو تو گوهر شادش پیدا کردیم

ما هر جا باشیم به مشهد یا قم برمیگردیم

ما آرامش رو تو گوهر شادش پیدا کردیم

ما هر جا باشیم به مشهد یا قم برمیگردیم

آخه خاکه ما کشور پسر و دختره 

باب الحوائج موسی بن جعفره

ما از هر جا که بریدیم به حرم رسیدیدم

ما سر سفره ی این آقا قد کشیدیم

به چادر حضرت معصومه همدیگه رو تنها نمیذاریم

امام رضا هوامونو داره چه خوبه که امام رضا داریم

دنیا یه طرف ما یه طرف 

ما و امام رضا دنیا یه طرف 

دنیا یه طرف ما یه طرف 

ما و امام رضا دنیا یه طرف 
مطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش