آرزوهایی که داشتم بعد تو نقش بر آب شد

کوه رویاهای من از بعد رفتنت خراب شد

 

جای شکرش باقی با اینکه از غمت میسوزم

زیر سایه اتم چقدر خوب کنارمی هنوزم

 

دیگه دنیا بدون تو به ما نمیسازه

هنوز میبینمت چشات بازه برا تو میخونم لالایی

 

به اصرار عمع منم یه جرعه آب خوردم

ببین برای تو هم آوردم ولی تو روی نیزه هاییمطالب مرتبط

روضه | کاشف الکربی و تمنا من
روضه | کاشف الکربی و تمنا من

چهار شنبه, 12 دی 1397

پخش
ذوالجناح از چه خود را باختی
ذوالجناح از چه خود را باختی

سه شنبه, 17 اسفند 1400

پخش
دورامو زدم دوباره برگشتم
دورامو زدم دوباره برگشتم

یک شنبه, 25 دی 1401

پخش