کشف الاسرار نون و القلم حیدر حیدر

یا ذالجود من و الکرم حیدر حیدر

نور المستهشین فی الظلم حیدر حیدر 

مصداق آیه ی مباهله 

توی جنگیدن خیلی عادله 

ها علی و بشر کیف بشر

خیلی با بشر داره فاصله

حیدر منتها و مبدا وجوده

حیدر شعر نابی که خدا سروده

حیدر فاصله نداره تا خداوند

حیدر بوده وقتی که هیچکسی نیودهمطالب مرتبط

طعم عاشقی
طعم عاشقی

پنج شنبه, 21 مهر 1401

پخش
سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش
مینویسم حسین میخونم کربلا
مینویسم حسین میخونم کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش