دلم با تو آروم کرم داری معلومه

کریمه ی آل الله یا حضرت معصومه

تو زینب امام رضایی بی بی

فهمیه ی غیر مفهمه هستی

تو مثل حضرت زینب ای بانو

عالمه ی غیر معلمه هستی

تو فوق بیانی ای زینب ثانی

داری فقط از حضرت زهرا تو نشانیمطالب مرتبط

رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش