شيخ می آيد حرم ، گمراه می آيد حرم

با تمام زائرانش راه می آید حرم

 

هيچ فرقی نيست بين زائرانش چونکه هم_

_بنده می آيد حرم ، هم شاه می آيدحرم

 

لحظه ای خالی نمی ماند اگر دقت کنیم

روزها خورشيد و شب ها ماه می آيد حرم

 

خوش به حال شاعری که ساکن شهر قم است

گاه می آيد حرم ، بیگاه می آيد حرم

 

رتبه ها بر عکس دنیا می دهد اینجا جواب

کوه از شوق زیارت کاه می آید حرم

 

گرچه در ظاهر بدی قصد زيارت کرده است

در حقيقت عارف بالله می آيد حرم

 

هر که می خواهد ببیند قطعه ای از عرش را

راه خود را می کند کوتاه می آيد حرم

 

بُعد منزل نيست چونکه این سفرروحانی است

هرکسی هر جا بگويد : آه می آيد حرم

 

شاه ورعيت ،مست وعارف، شيخ وگمراه و همه

با تمام زائرانش راه می آيد حرم...

 مطالب مرتبط

عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش
طعم عاشقی
طعم عاشقی

پنج شنبه, 21 مهر 1401

پخش