هوای حرم با صفاش پره از دلای پر زده

 

دل هر مشهدی تو قمه دل هر قمی تو مشهده

 

با یه دعای خادماش درد و درمون میکنن خودش بمونه

 

اشک چشای زائراش کار بارون میکنن خودش بمونه

 

خودش بمونه که با رحمته

 

نمونه خانومی عفته

 

شفیعه کریمه جنته

 

خندونه لبهای نوکرا

 

خندون امشب امام رضا

 

زکیه عالمه فاضله مثل خواهری با وفا

 

به خدا به چنین عمه ای بایدم بنازن سیدا

 

خیلیا با نوکراش جون فدایی میکنن خودش بمونه

 

سحرای صحنش دل و نینوایی میکنن خودش بمونه

 

خودش بمونه که خوده راءفته

 

هر شب جمعه کربلا دعوته

 

شفیعه کریمه جنته

 

گریون هر کی تو کربلاست

 

گریونه هر کی پایین پاست

 

شده بازم دل من مدینه لازم داره میشه یه سفر مدینه عازم

 

دیدم اهل اسمون نشستن امشب دره خونه اقام امام کاظم

 

دختر برکت زندگیه باباست

 

دختر بهترین فرشته دنیاست

 

دختر اسمشم که فاطمه باشه زیر چتر لطف حضرت زهراست

 

امشب ماه روی اهل زمین نورش و تابیده

 

امشب واسه امام رضاییا شب عیده

 

امشب عیدی ما رو خوده امام رضا میده

 

من گداتم یا زینب امام رضا

 

من گداتم فاطمه اشفعی لنامطالب مرتبط

عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش
طعم عاشقی
طعم عاشقی

پنج شنبه, 21 مهر 1401

پخش