بین جنجال تو رو جا گذاشتمت میون گودال

زیر دست و پای لشکر شدی پامال 

دیدمت تو قتلگاه که رفتی از حال

تا حرم سوخت دویدم به خیمه ها و پیکرم سوخت

بین شعله معجر و موی سرم سوخت

شد قیامتی به پا و چادرم سوختمطالب مرتبط

شب جمعه بود مادرم میگفت
شب جمعه بود مادرم میگفت

چهار شنبه, 09 شهریور 1401

پخش
حسین آقام آقام آقام
حسین آقام آقام آقام

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش