بین جنجال تو رو جا گذاشتمت میون گودال

نریمان پناهی

بیشتر

بین جنجال تو رو جا گذاشتمت میون گودال

زیر دست و پای لشکر شدی پامال 

دیدمت تو قتلگاه که رفتی از حال

تا حرم سوخت دویدم به خیمه ها و پیکرم سوخت

بین شعله معجر و موی سرم سوخت

شد قیامتی به پا و چادرم سوختمطالب مرتبط

خمیده خمیده رسیدم به تو
خمیده خمیده رسیدم به تو

دو شنبه, 09 اسفند 1400

پخش
شب جمعه بود مادرم میگفت
شب جمعه بود مادرم میگفت

چهار شنبه, 09 شهریور 1401

پخش
 آقای منی رویای منی
آقای منی رویای منی

سه شنبه, 18 خرداد 1400

پخش