یه کهنه خنجر به روی حنجر

نریمان پناهی

بیشتر

یه کهنه خنجر به روی حنجر
 
 دوازده ضربه غریب مادر
 
 با چشمای تر با حالی مضطر
 
 میگفتی برگرد به خیمه خواهر
 
 مقصد نیزه ها شد بدنت
 
 جای سالم نموند روی تنت
 
 غارت عمامه جای خودش
 
 بردن انگشتر و پیروهنت
 
 وای شمر بی حیا و پست حرمت تو رو شکست
 
 لرزه افتاد به زمین تا روی سینت نشست
 
 وای ای وای ای وایمطالب مرتبط

خمیده خمیده رسیدم به تو
خمیده خمیده رسیدم به تو

دو شنبه, 09 اسفند 1400

پخش
شب جمعه بود مادرم میگفت
شب جمعه بود مادرم میگفت

چهار شنبه, 09 شهریور 1401

پخش