سر تو نقش فلک

نریمان پناهی

بیشتر

سر تو نقش فلک

نقش بیابون بدنت 

کشته ما رو بوی آب 

قربون زخم دهنت 

بهتره باد بوزه 

فقط به قصد تن تو

بهتر از خاک مگه هست 

تا  بشه پیراهن تومطالب مرتبط

خمیده خمیده رسیدم به تو
خمیده خمیده رسیدم به تو

دو شنبه, 09 اسفند 1400

پخش
شب جمعه بود مادرم میگفت
شب جمعه بود مادرم میگفت

چهار شنبه, 09 شهریور 1401

پخش