تا این دلم تو صحن تو آرومه

محتاجتم یا حضرت معصومه 

هر چی شیعه است تو کشور ایران 

مدیونه به خواهر سلطان 

تو از جنس ضامن آهویی 

یه دنیا زائر تو صحنت داری 

عجب بانوییمطالب مرتبط

دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش