هرگز دمی ز یاد تو غافل نبوده ایم

حسین طاهری

بیشتر

هرگز دمی ز یاد تو غافل نبوده ایم

یا گفته ایم نام تو را یا شنیده ایممطالب مرتبط

شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش