رونق زندگيم اباالفضل

حسین طاهری

بیشتر

رونق زندگيم ابوالفضل 

عشق من از قديم اباالفضل

بزرگتر من تويى آقا 

از اول بچگيم اباالفضل

من ابوالفضلي ام عالمو خبر كن 

توام اگه مثل مني سينه تو سپر كن 

بلند و يك صدا بگو ابوالفضل

 شير سرخ عربستان و وزير شه خوبان

پسر مظهر يزدان،

كه بُدى صاحب طبل و علم و بيرق و سَيف

و حَشم و با رقم و با رمق اندر لقب او

ماه بنى هاشم و عباس علمدار و سپه دار

و جهانگير و جهانبخش و دگر نايب و سقا

شه با وفا ؛ ابوالفضل

معدن سخا ؛ ابوالفضل

صاحب لوا ؛ ابوالفضل

معدن سخا ؛ ابوالفضل

نور هل اتی ؛ ابوالفضل

غیرت خدا ؛ ابوالفضل

اي پسر ام البنين ابا الادب اي جانم 

مثله امير المومنين فخر عرب اي جانم 

اي جانم اي جانم اي جانم 

تاج روی سرم ابوالفضل

صاحب این علم ابوالفضل

 بذار تا آذری بخونم

من سنه نوکرم ابوالفضل

تا ابوافضلی ام ، غم توو کار من نیس

قاطی همه دیوونه هات ، اسم مارو بنویس

بلند و يك صدا بگو ابوالفضل

ديد كاندر حرم خسرو خوبان شده

بس ناله و افغان و پر از شيون طفلان

همه شان سينه زنان نوحه كنان

موى پريشان دل بريان سوى عباس شتابان

كه عموجان چه شود جرعه آبى

برسانى به لب سوختگان

كز عطش آتش بگرفته گلوى ما

شه با وفا ؛ ابوالفضل

معدن سخا ؛ ابوالفضل

صاحب لوا ؛ ابوالفضل

معدن سخا ؛ ابوالفضل

نور هل اتی ؛ ابوالفضل

غیرت خدا ؛ ابوالفضل

 مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش