هر چه می خواهی طلب کن از شهنشاه نجف

حسین طاهری

بیشتر

هر چه می خواهی طلب کن از شهنشاه نجف

منتی گر می کشی از مرد می باید کشید

حیف مولا مردم عالم تو را نشناختند

دم زدند از تو ولی یکدم تو را نشناختند

رهبر افلاکی و از خاکیان خاکی تری

هم ملائک هم بنی آدم تو را نشناختندمطالب مرتبط

بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش