اگه مشهد میری اگه تهران میری

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

اگه مشهد میری اگه تهران میری

اگه داری سمت جنگلای گیلان میری 

اگه میری تبریز اگه زنجان میری 

و خلاصه داری هر کجای ایران میری 

به قم وقتی که میرسی توقف کن

تو حرم بهشت به خودت تعارف کن 

یه سلامی بده با خواهر سلطان 

قلب مهربون سلطان تصرف کنمطالب مرتبط