ای باعث حیرت قنبر

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

ای باعث حیرت قنبر

ای فاتح غزوه ی خیبر

وقتی میری تو دل لشکر

میکشه فریاد خود پیغمبر

مرحبا حیدر مرحبا حیدر ...مطالب مرتبط