یا حسن پسر ارشد زهرا حسن

سفره دار سفره دارا حسن

پرچمت همیشه بالا حسن

یا حسن یا حسن یا حسن

ای دست کریمان همه بر دامانت

ای چشم گدایان همه بر دستانت

فریاد زدنت کوری بدخواهانت 

ای ایل و تبارم همگی قربانتمطالب مرتبط

کربلای همه دستته خانم سه ساله
کربلای همه دستته خانم سه ساله

سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401

پخش
آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401