چنان شیری که از بیشه خرامان میزند بیرون
علی از قلب بیت الله خندان میزند بیرون

کسی که حب حیدر دارد از آتش نمی‌ترسد
که جای شعله از هیزم گلستان میزند بیرون

زمان خواندن مدحش میان جمع دقت کن
پس از نام علی از هر دهان جان میزند بیرونمطالب مرتبط

تو که نقاب میبندی
تو که نقاب میبندی

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
جز در خونه ی تو کجا رو دارم آقا
جز در خونه ی تو کجا رو دارم آقا

جمعه, 19 فروردین 1401

پخش
من به قربان سلطان کربلا
من به قربان سلطان کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
خیال
خیال

شنبه, 03 مهر 1400

پخش