نعمتی از این بالاتره کشورم کشور حیدره

بچمم نوکر حیدره اسم ما لشکر حیدره

شیر پاک مادرم بوده و نون حلال بابامون

که حسین شده ارباب و که علی شده آقامون

دره گوشم اذون گفتن که منم از علی میگم

میگن جایی از این حرفا نگو دیگه ولی میگم

از روز ازل تا روز قیامت

آی بر دشمن علی لعنت

با ولا با ولای علی دل میره تا خدای علی

جز خداییش خدا گفته که هر چی دارم برای علی

دعای پدر ، مادرم بوده که پای این علم هستم

که عاشق یه ثانیه بودن توی حرم هستم

تا دل غم نمی فهمم اثر این محبت رو

خدا از رو لبای ما نگیره ذکر لعنت رو

تا از رو صراط بری به سلامت

آی بر دشمن علی لعنت

این جنون جنون بی حده شد نجف برامون میکده

انگور رو ضریحش که هست مستیمون دیگه صددرصده

علی علی گفتنای ما برده دل زهرا رو

که حسن میبینه مارو که حسین میخره مارو

پسر اولش امشب می بره از دلا غم رو

می بینیم باز توی راه نجف و کربلا هم رو

میگیم اربعین تو راه زیارت

آی بر دشمن علی لعنتمطالب مرتبط

جز در خونه ی تو کجا رو دارم آقا
جز در خونه ی تو کجا رو دارم آقا

جمعه, 19 فروردین 1401

پخش
خیال
خیال

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
من به قربان سلطان کربلا
من به قربان سلطان کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
پسر مرجانه تو امیری مثلا
پسر مرجانه تو امیری مثلا

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش