ساقی ساقی ای ساقی

خودتو عشقه بیخیال الباقی

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را

برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

به جز علی که آرد پسری ابوالعجایب 

که علم کند به عالم شهدای کربلا را

ساقی ساقی ای ساقی ساقی

 مطالب مرتبط

پسر مرجانه تو امیری مثلا
پسر مرجانه تو امیری مثلا

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش
من به قربان سلطان کربلا
من به قربان سلطان کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
جز در خونه ی تو کجا رو دارم آقا
جز در خونه ی تو کجا رو دارم آقا

جمعه, 19 فروردین 1401

پخش
خیال
خیال

شنبه, 03 مهر 1400

پخش