بسم الله الرحمن الرحیم

یس و القرآن الحکیم 

انهو علی الصراط المستقیم

حق علیه مع الحق علیه

حق مطلق علیه جان علیه

روح ایمان علیه کل قرآن علیه

سر علیه یل خیبر علیه

نبض قنبر علیهمطالب مرتبط

 هرشب باید مجنونت شم
هرشب باید مجنونت شم

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش
رفیق روزگار بی کسیم امام حسین
رفیق روزگار بی کسیم امام حسین

پنج شنبه, 30 مرداد 1399

پخش
منو میشناسه کوفه
منو میشناسه کوفه

چهار شنبه, 12 مرداد 1401

پخش
 با پرچم سرخ و بوی تربت
با پرچم سرخ و بوی تربت

سه شنبه, 15 تیر 1400

پخش