هیچ شب تولدی برای من

شبیه شب تولد تو نیست

مهربون تر از تو پیدا نمیشه 

هیچ کسی مثل تو جز خودت نیست

شب تولدت اضافه شد به عمرش یه سال دیگه

اصن حال دلم رو به رو گنبد شما یه حال دیگه

همون قدی که من دوست دارم دوستم داری سواله دیگه 

امام رضای خودمی بذار به چشمم قدمی

گم شدم از بچگیام تویی که صاحب دل گم شدمیمطالب مرتبط

جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش