تو بگو عشق من میگم رقیه

میره قلبم با یه ذکر سه ساله

تو بگو دل سر برات میارم 

دست ازت بردارم دیگه محاله

محشره رقیه بهترین اسم دختره رقیه

خودش یه تنه لشکره رقیه 

حبل المتین معجره رقیه 

یا رقیه ...

 مطالب مرتبط

سلام امام رضا
سلام امام رضا

پنج شنبه, 03 آذر 1401

پخش
برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
دلتنگ حرمتم به کی بگم
دلتنگ حرمتم به کی بگم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش