شرط اصلیه ایمان یه نفره

قلب سوره ی انسان یه نفره

روزه قیامت میزان یه نفره

آره سلطان یه نفره

قبله گاه خراسان یه نفره

جان مردم ایران یه نفره

توی دنیا رضا جان یه نفره

آره سلطان یه نفره

سلطان پسر سلطان پسر سلطان پسر سلطان

جانان پسر جانان پسر جانان پسر جانانمطالب مرتبط

اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش
رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش