ما گرفتیم از کربلا درسی

که نداریم از دشمنا ترسی

راه عاشورا روبرومونه

شهادت عمری آروزمونه

این صهیونیستهای حرام زاده بدونند

حسینیا همیشه آزاده می مونند

راه شهیدا ست ازلی بی اما و ولی

تا آخر می مونیم پای سید علیمطالب مرتبط