عزتش زیاد در خونت میشه آره

خوش به حالشه هر کی امام رضا داره

عزت نوکر به برکت مولاست

تا ابد ایران مملکت مولاست

زائرای تو واجبه احترامشون

خادمای تو عالی رتبس مقامشون

قربون لطف و سفره ی پهنت

جبرئیل هم هست خادم صحنتمطالب مرتبط