اومدی و دوباره صفا دادی به ایران

به مُلک دل امیری تو شاه و سلطان

کبوتر هواییِ جلد بامت هستم

یه پای من توی قم یه پام خراسان

دلتنگ صحن گوهرشادم

با تو من یا رضا آبادم

دل بستم به نخ قنداقت

جان زهرا نبر از یادم

... مولانا یا رضا مولانا ...

 

امام رضا اومده شادی کنید عاشقا

پشت و پناه منه مثل یه بابا

برای رحمت عرش وا شده روی همه

عیدی تونو بگیرید از خودِ آقا

تو جانِ جانِ جانِ جانی

تو شاهی حضرت سلطانی

کل عالم بدهکار تو

آقا روزی ده ایرانی

... مولانا یا رضا مولانا ...

 

تورو جون جوادت که واست عزیزه

نگات واسه من آقاجون همه چیزه

غیر تو آقا ندارم دیگه پشت و پناهی

نذار یه وقت آبروی من بریزه

قربون پنجره فولادت

قربون صحن گوهرشادت

ویرونم بی تو من آقاجون

خونت آباد شدم آبادت

... مولانا یا رضا مولانا ...مطالب مرتبط