قدر علی قضا علی بهانه ی بقا علی

ارض علی سما علی عیار کبریا علی 

ابد علی ازل علی نگار لا یزل علی

ادله الی العلی بلی علی بلا علی

ملائکه به گرد تو به اشتغال ذکر او

به همره ملک بگو بلند مرتضی علی

تراب را پدر علی زعیم هر بشر علی

تمیز خیر و شر علی به حلق حق صدا علیمطالب مرتبط

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش