انبیا آرزو دارن از عرش بیان رو فرش

اولیا آرزو دارن از عرش بیان رو فرش

ابراهیم اسماعیل یعقوب و بنیامین

خیلیا آرزو دارن از عرش بیان رو فرش

از عرش بیان رو فرشای صحن گوهر شادت 

تو شب میلادت فدای تو آقا فدای اجدادت

منو مادرم صان گرفته از پنجره فولادتمطالب مرتبط

بکم فتح الله اباعبدلله الحسین
بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش
رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش