صدای اذون

غروب نجف

تو بارون عشق

چه خوبه نجف

بی اختیار رفتم سجده دوباره سوی نجف

به عشق فاطمه ات از خواص کن ما را

بیا بگو که خدایی خلاص کن ما را

علی یا علی

روح نمازم علی

راز و نیازم علی

می بده بازم علی

یا علی علی

علی یا علی

ما فوق بشر علی

حضرت پدر علی

بابای قمر علی

مولانا یا حیدر

 مطالب مرتبط

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

پنج شنبه, 19 خرداد 1401

پخش
جان حسین جانان حسن
جان حسین جانان حسن

پنج شنبه, 18 شهریور 1400

پخش
جان حسین جانان حسن
جان حسین جانان حسن

سه شنبه, 09 شهریور 1400

پخش