آمدم ای شاه پناهم بده

خط امانی زِگناهم بده

شاه پناهم بده

شاه پناهم بده 

خسته ی راه آمدم 

آه نگاهم مکن 

غرق گناه آمدم 


 مطالب مرتبط

بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش