بر لب ما ریزه خواران است ذکر یا رضا

لحظه ی پرواز دل ها شد مهیا تا رضا

پرچم سبز حرم جلوه نمایی میکند

پر گشا سوی حریم سید و مولا رضامطالب مرتبط

بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش