تو چه کردی با قلبم که به عشق تو مأنوسه

همه دل خوشی سالم یه زیارت مخصوصه

کربلا که میرم هر بار اذنش از حرم طوسه

شنیدم خود جبرییلم توی نوبت پابوسه

ای جلوه ی احدی مگه صدام نزدی

کم منو کرمت امام رضا مددی

تو پناهم اگه باشی به کسی نمیارم رو

چی میشه واسه یک بارم حرم و بزنم جارو

دست خالی نمی رم من مگه کمترم از آهو

دل خسته ام رو آوردم که تو باشی ازم دل جو

ببخش اگه که شدم همیشه درد سرت

دستای من رو بگیر به حرمت پسرت

ای جلوه ی احدی مگه صدام نزدی

کم منو کرمت امام رضا مددیمطالب مرتبط

بر خود که مرید حیدرم می نازم
بر خود که مرید حیدرم می نازم

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
 با پرچم سرخ و بوی تربت
با پرچم سرخ و بوی تربت

سه شنبه, 15 تیر 1400

پخش
رفیق روزگار بی کسیم امام حسین
رفیق روزگار بی کسیم امام حسین

پنج شنبه, 30 مرداد 1399

پخش
منو میشناسه کوفه
منو میشناسه کوفه

چهار شنبه, 12 مرداد 1401

پخش