درسته و سخت اما میگذره روزگارم

خدا رو شکر کنارم امام رضا رو دارم

صدا زدم آقامو همیشه وقت و بی وقت

با اینکه شاهه اما ردم نکرده هیچ وقت

از این حرم هیچکسی با خسته حالی نرفت

کسی یه بار از اینجا با دست خالی نرفت

دامن تو و دستای من 

یا اباالحسن یا اباالحسنمطالب مرتبط

چشماتو به روی حیدر نبند
چشماتو به روی حیدر نبند

چهار شنبه, 22 دی 1400

پخش
برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
دلتنگ حرمتم به کی بگم
دلتنگ حرمتم به کی بگم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش