قول میدم اگر ورق برگرده و علی نمیره

جوری لالایی بخونم حرمله ام گریش بگیره

من میخواستم وایسی روی پای خودت نه روی نیزه

همه دنیامو میدم تو بغلم باشی یه لحظهمطالب مرتبط