تو چه کردی با قلبم که به عشق تو مأنوسه

همه دل خوشی سالم یه زیارت مخصوصه

کربلا که میرم هر بار اذنش از حرم طوسه

شنیدم خود جبرییل هم توی نوبت پابوسه

ای جلوه ی احدی مگه صدام نزدی

کم منو کرمت امام رضا مددی

امام رضا مددی ...

تو پناهم اگه باشی به کسی نمیارم رو

چی میشه واسه یک بارم حرمو بزنم جارو

دست خالی نمیرم من مگه کمترم از آهو

دل خستمو آوردم که تو باشی ازم دل جو

ببخش اگر که شدم یه عمره دردسرت

تو آبرو بخر به حرمت پسرت

امام رضا مددی ...

به دعای تو محتاجم منو مصل قدیما کن

تو که سنگو طلا کردی یه نگاه به دل ما کن

به خدا دیگه پوسیدم اربعینمو امضا کن

منو دست خودم نسپار عقده ی دلمو وا کن

این اعتقاد منه کسی شبیه تو نیست 

آقایی کن واسه من یه کربلا بنویس

حسین من یا حسین ...مطالب مرتبط

کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش