عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت

او ندانست که در ترک تمناست بهشت

این چه حرفی ایست که در عالم بالاست بهشت

هر کجا نام حسین است همان جاست بهشتمطالب مرتبط