ماه تماشایی من ، ای همه دارایی من

عشق رؤیایی من ، علی جانم علی

دلبر افلاکی من ، ای سند پاکی من

مولای خاکی من ، علی جانم علی

حیدر اول و آخر

شَه نام آور

ممسوس فی ذات الله

حیدر ای شَه و سرور

از همه برتر

همه جا حق با مولاه

دنیا با جلالش ، دلتنگ وصالش

هر کی با علیه شیر مادر حلالش

... یا اسدالله حیدر ، علی ولی الله حیدر ...

یار قوی شوکت من ، شاه قَدَر قدرت من

ای همه ی عزت من ، هیجانم علی

ای مَه فرزانه ی من ، مستی جانانه ی من

نعره ی مستانه ی من ، ضربانم علی

حیدر غزل باران

عشق بی پایان

ای شَه لولاک حیدر

حیدر شَه مه رویان

خسرو خوبان

پدر افلاک حیدر

دل دم پَر علیه ، پا منبر علیه

هر چی که ما داریم از صرقه سر علیه

... یا اسدالله حیدر ، علی ولی الله حیدر ...

شاه قضا و قَدَره ، بی علی دل دربه دره

یا علی دل رو میبَره ، میمونم با علی

عشق علی بی مرزه ، به دنیا هم می اَرزه

زمین داره میلرزه ، میخونم یا علی

حیدر نغمه ی جان ها

مرد عنوان ها

ای شَه مستان حیدر

حیدر ذکر طوفان ها

فتح میدان ها

یل جاویدان حیدر

با حیدر نباشی از چشما می افتی

طرفی با اباالفضل با علی در بیفتی

... یا اسدالله حیدر ، علی ولی الله حیدر ...مطالب مرتبط